De herinnering is een straat met deuren, en achter iedere deur die opengaat, zijn er weer tien deuren.
Selma Leydesdorff

Biografisch portret

Oude foto’s, vergeelde brieven, paspoorten, diploma’s… als u ze doorkijkt, brengen ze u terug naar het verleden. En dan beseft u: ik heb toch eigenlijk heel wat meegemaakt.

Biografisch portret

Op verzoek schrijf ik een portret van uw leven, met bijzondere momenten en ontmoetingen. Maar ook met treurige gebeurtenissen, spelingen van het lot en kruispunten waar u op stond. Door er met een nieuwe blik naar te kijken, kunt u levensthema’s ontdekken en samenhang brengen in wat u heeft ervaren.

Hoe komt het tot stand?

In een aantal bijeenkomsten ‘luister’ ik uw verhaal tevoorschijn. Waar nodig voorzie ik het van een historische context en voeg er uw foto’s en illustraties aan toe. Als u zelf ook teksten of een gedicht wilt schrijven, is dat alleen maar leuk. Dan komt u nog meer op het spoor van uw verleden…

Beeldmateriaal en tekst leveren een document op dat kan worden gedrukt. De kosten voor het portret zijn afhankelijk van de tijdsinvestering.

Betekenis

Een biografisch portret is de weerslag van wat waardevol was in uw leven. Het kan een ander perspectief op de toekomst geven. Maar is bovenal een tastbare herinnering.

>